Persbericht: Actiegroep start burgerinitiatief om uitzettingen naar Afghanistan te stoppen

MAASTRICHT – Een actiegroep van betrokken burgers is onder de naam ‘Stand Up For Afghans’ een burgerinitiatief gestart om uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afghanistan te stoppen. Afghanistan wordt door de Global Peace Index 2017 aangewezen werd als het minst veiligste land ter wereld na Syrië. Toch blijft Nederland, net als andere EU-landen, asielzoekers uitzetten naar dit land dat al tientallen jaren in oorlog is.

Volgens de definitie die Nederland hanteert wordt Afghanistan gezien als een na-oorlogs, grotendeels veilig gebied. Maar in werkelijkheid is er wekelijks sprake van geweld, met in het eerste halfjaar van 2017 een recordaantal burgerslachtoffers tot gevolg. In dezelfde periode steeg geweld tegen vrouwen en kinderen eveneens naar een recordhoogte. Extra pijnlijk is dat Nederland zelf onderdeel was van de internationale coalitie die er mede verantwoordelijk voor was dat de veiligheidssituatie in de huidige fase belandde.

Eind 2016 sloot de Europese Unie een deal met Afghanistan die het huidige proces van uitzetting mogelijk maakt. Deze deal kwam echter onder grote druk op Afghanistan tot stand, waarbij de EU dreigde om de voor Afghanistan broodnodige financiële hulp stop te zetten.

Vrijwel elke nationale en internationale mensenrechten- en belangenorganisatie is het er over eens dat Afghanistan te onveilig en niet in staat is om terugkerende asielzoekers te ontvangen. De tientallen jaren oorlog hebben ervoor gezorgd dat het land in alle opzichten onstabiel is. In het groeiende geweld leeft 40% van de bewoners in armoede, zijn omstandigheden in vluchtelingenkampen inhumaan en is de Afghaanse regering incapabel om oplossingen te realiseren voor deze problemen.

Toch wees wees Nederland vorig jaar 65% van de asielaanvragen uit Afghanistan af, wat voor 1090 mensen een uitzetting of leven in de illegaliteit betekent. Dit jaar is daar geen verandering in gekomen. De actiegroep roept Nederlanders op hun ongenoegen met het huidige beleid kenbaar te maken en het burgerinitiatief te ondertekenen.

Contactgegevens Stand up for Afghans

Frits Koppelaar

frits@standupforafghans.nl

Achtergrondinformatie

EU-Afghanistan deal – https://www.theguardian.com/global-development/2016/oct/03/eu-european-union-signs-deal-deport-unlimited-numbers-afghan-asylum-seekers-afghanistan

Recordaantal burgerdoden 2017 – https://mobile.nytimes.com/2017/07/17/world/asia/afghanistan-civilian-deaths-united-nations-report.html

Cijfers asielaanvragen 2016 – http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-057070_QID_-630C0740_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;CITIZEN,L,Z,0;SEX,L,Z,1;AGE,L,Z,2;DECISION,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-057070CITIZEN,AF;DS-057070INDICATORS,OBS_FLAG;DS-057070SEX,T;DS-057070DECISION,REJECTED;DS-057070AGE,TOTAL;DS-057070UNIT,PER;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=DECISION_1_2_-1_2&rankName4=CITIZEN_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

Acht kinder- en mensenrechtenorganisatie luiden noodklok – https://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/nieuws/stop-uitzettingen-van-kwetsbare-mensen-naar-afghanistan

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.