Burgerinitiatief

Burgerinitiatief ondertekenen

Vul de velden hieronder in om het burgerinitiatief te ondertekenen:Aan de Tweede Kamer

Wij, bezorgde Nederlandse burgers,

constateren:

  • dat grote delen van Afghanistan in het huidige Nederlandse beleid als veilig gezien worden, terwijl zij in realiteit in het algemeen zeer onveilig zijn voor iedereen die daar woont,
  • dat in tegenstelling tot het Nederlandse beleid, Kabul geen vestigingsalternatief is voor mensen die niet kunnen terugkeren naar hun eigen provincie of gebied, vanwege het hoge risico om in een vluchtelingenkamp terecht te komen waar de omstandigheden inhumaan zijn,
  • en dat de Nederlandse staat gebonden is aan internationaal gewoonterecht en het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens heeft ondertekend, waardoor Nederland naast morele ook legale plichten draagt voor het welzijn van Afghaanse vluchtelingen in Nederland

en verzoeken daarom:

  • uitzettingen naar Afghanistan per direct te stoppen,
  • heel Afghanistan aan te merken als in het algemeen onveilig voor elke inwoner (als 15-c situatie),
  • te erkennen dat Kabul geen vestigingsalternatief is voor mensen die niet kunnen terugkeren naar hun eigen provincie of gebied,
  • en alle in Nederland verkerende Afghaanse asielzoekers die nog in procedure zijn of geen status hebben gekregen op basis van het oude beleid opnieuw te beoordelen aan de hand van bovenstaande criteria.

 

Laatste ondertekeningen

Anoniem Houten 3 jaar geleden
Djuna Buizer Wageningen 3 jaar geleden
Anoniem UTRECHT 3 jaar geleden
Anoniem Zaandam 3 jaar geleden
Anoniem Bergen Op Zoom 3 jaar geleden
Anoniem Nijmegen 3 jaar geleden
Anoniem Leiden 3 jaar geleden
Anoniem Leiden 3 jaar geleden
Anne Baeten Herenthout 3 jaar geleden Zeer goed bevriend met Afghanen
J.H.L Bosch Nijmegen 4 jaar geleden