Afghanistan is enorm onveilig – volgens de gerenommeerde Global Peace Index zelfs het op één na gevaarlijkste land ter wereld. Toch blijft onze regering mensen terugsturen naar dit land. Het is tijd om dit te stoppen. Roep de regering tot de orde en zet Afghanistan op de agenda van de Tweede Kamer met jouw handtekening onder dit burgerinitiatief.

0 mensen tekenden al – laten we naar 750 gaan!

Burgerinitiatief ondertekenen

De informatie die we vragen is wettelijk vereist voor een burgerinitiatief. Je gegevens worden niet met derden gedeeld en verstuurd over een beveiligde verbinding. 

Aan de Tweede Kamer

Wij, bezorgde Nederlandse burgers,

constateren:

  • dat grote delen van Afghanistan in het huidige Nederlandse beleid als veilig gezien worden, terwijl zij in realiteit in het algemeen zeer onveilig zijn voor iedereen die daar woont,
  • dat in tegenstelling tot het Nederlandse beleid, Kabul geen vestigingsalternatief is voor mensen die niet kunnen terugkeren naar hun eigen provincie of gebied, vanwege het hoge risico om in een vluchtelingenkamp terecht te komen waar de omstandigheden inhumaan zijn,
  • en dat de Nederlandse staat gebonden is aan internationaal gewoonterecht en het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens heeft ondertekend, waardoor Nederland naast morele ook legale plichten draagt voor het welzijn van Afghaanse vluchtelingen in Nederland

en verzoeken daarom:

  • uitzettingen naar Afghanistan per direct te stoppen,
  • heel Afghanistan aan te merken als in het algemeen onveilig voor elke inwoner (als 15-c situatie),
  • te erkennen dat Kabul geen vestigingsalternatief is voor mensen die niet kunnen terugkeren naar hun eigen provincie of gebied,
  • en alle in Nederland verkerende Afghaanse asielzoekers die nog in procedure zijn of geen status hebben gekregen op basis van het oude beleid opnieuw te beoordelen aan de hand van bovenstaande criteria.