Waarom?

Waarom moeten uitzettingen stoppen?

Afghanistan is veel te onveilig.

Volgens de gerenommeerde Global Peace Index is Afghanistan momenteel het gevaarlijkste land ter wereld op Syrië na. Amnesty International, Defence for Children, Vluchtelingenwerk, PAX, Unicef, Save the Children: allemaal zijn ze het eens dat uitzettingen roekeloos zijn en dat mensen enorm in gevaar worden gebracht.  Op wonderbaarlijke wijze denkt onze regering hier echter totaal anders over.

Afghanistan is niet in staat om vluchtelingen op te vangen.

Zestien jaar oorlog hebben ervoor gezorgd dat Afghanistan in een puinhoop is veranderd. Meer dan 5 miljoen Afghanen verblijven daarom op dit moment als vluchteling in een ander land. Er is wijdverbreide armoede: 39% van de mensen leeft onder de armoedegrens, 40% van de mensen is werkloos en 11 miljoen mensen zijn niet zeker van hun voedselvoorziening. Dat zorgt ervoor dat er geen goede opvang is voor vluchtelingen en dat terugkeerders een buitenproportioneel hoge kans hebben om in een mensonterende situatie terecht te komen.

Lees hier wat u hieraan kunt doen.