Gemeenteraden stemmen tegen uitzettingen

Diverse gemeenteraden hebben zich al uitgesproken tegen uitzettingen naar Afghanistan. Zij roepen staatssecretaris Harbers op om het beleid rondom uitzettingen te veranderen.

Hieronder een actueel overzicht van de moties. Opvallend is dat de meeste lokale afdelingen van partijen die op nationaal niveau tegen stemmen (VVD, CU, CDA) op lokaal niveau voor stemmen. Een duidelijke boodschap aan de nationale partijen.

Roep uw lokale partijen ook op om deze motie in stemming te brengen.